Gullan
Gullan guest

0

About Gullan

Age: 54
Languages:
Profession:
Interests:

Short presentation

Events joined by Gullan 2

Reviews written by Gullan 1

Kvinnors innersta längtan i relationer

Grade for the host

Grade for the topic

Grade for the main menu

Grade for the dessert

Grade for the event as a whole

Review

Skönt att ta sej tid för samtal under lugna och behagliga former. Möten med för mej nya människor ger nya perspektiv. Ämnet var brett, minst sagt, inte enkelt att greppa, kan jag tycka. Å andra sidan kanske det gav oss möjlighet att att reflektera på ett ganska personligt sätt, och över sig själv. Väcker nya tankar som ger andra möjligheter till vidare utveckling. Tack till er alla!