John
John guest
Malmö, Sverige
0

About John

Age: 43
Languages: Svenska, engelska
Profession: Socialarbetare
Interests: Medvetenhet, kreativitet och välgörenhet.

Short presentation

Eftertänksam, impulsiv och ytlig djuping som vill vara här, nu och överallt däremellan.

Events joined by John 1

Reviews written by John