Kerstin Alsen
Kerstin Alsen guest
Jönköping, Sweden
0

About Kerstin Alsen

Age: 64
Languages: Svenska
Profession: Massör, administratör
Interests: Qigong, trädgård , läsa

Short presentation

64 år arbetar inom alternativ behandlingar och dessutom anställd vid Brottsofferjouren i Jönköping.

Events joined by Kerstin Alsen

Reviews written by Kerstin Alsen