mia-maria.andersson
mia-maria.andersson guest
Malmö, Sweden
0

About mia-maria.andersson

Age: 50
Languages: Svenska
Profession: Drama och symbolpedagog fritispedagog
Interests: Naturen är mer än ett intresse..eget skapande se konst och film...

Short presentation

Jag brinner för hur vi kan möta varandra och oss själva... genom berättelser ,skapande och dans

Events joined by mia-maria.andersson

Reviews written by mia-maria.andersson