Lena Thermænius
Lena Thermænius guest
Malmö, Sweden
0

About Lena

Age: 65
Languages: Svenska, spanska, engelska
Profession: Musiker mm
Interests:

Short presentation

Lena: musiker, kulturarbetare, dansare, tolk, barnskötare, mamma, handarbetare, socialt och politiskt intresserad fattigpensionär.

Events joined by Lena 1

Reviews written by Lena