Heléne Carlsson
Heléne Carlsson guest
Malmö, Sverige
0

About Heléne Carlsson

Age: 53
Languages: Svenska, engelska, lite tyska
Profession: Statstjänsteman
Interests: Musik, film, litteratur

Short presentation

Jag är en sensitiv, fundersam varelse som älskar natur, litteratur och musik. Är intresserad av samhällsfrågor och hur vi som människor tar hand om oss själva och varandra.

Events joined by Heléne Carlsson 2

Reviews written by Heléne Carlsson

Samtal om verkligheten - en poddklubb

Grade for the host

Grade for the topic

Grade for the event as a whole

Review

För mig var detta min chatty meal-debut. Jag var lite nervös inför vad som väntade. Hur skulle samtalet arta sig? Skulle det vara den plats för utbyte av tankar och funderingar med det utrymme för lyhördhet som jag önskar mig? Skulle vi kunna förenas i en önskan att nå varandra i samtalet? Skulle jag kunna känna mig delaktig och komma till min rätt bland alla nya och för mig okända människor? Svaret är ett fullhjärtat ja på samtliga frågor. Jag kände mig avslappnad och delaktig på en gång. Jag uppskattade mycket att samtalet tog oväntade skutt ibland, som ändå hade koppling till temat. Mest av allt uppskattade jag ärligheten i de samtalsinspel som var och en bidrog med, vilket gjorde att samtalet höll en hög kvalitet. Jag är också imponerad över Helenas förmåga att som värd lyssna, ge tid att se vart samtalet löper och sedan på ett enkelt sätt ge sig in i detta med en ny vändning, ny energi och klarhet. Det kändes också som att vi allihop var på samma plattform även om var och en bidrog med sitt speciella perspektiv. Samtalet har ställt nya dörrar på glänt som jag är ivrig att öppna och utforska. Jag gör det gärna i chatty meal-form framöver.